Hoşgeldin ziyaretçi Oturum Aç ya da Üye Ol.

Ana Arı Irkları

Ana Arı Irkları

KAFKAS ARISI ÖZELLİKLERİ

KAFKAS ARISI ÖZELLİKLERİ


Diğer arılardan daha iridirler. Gözden çıkan isçi arıların ağırlıkları 70 – 80 mg.dır.

Kitin esmer renktedir. Geçit formlarının ilk abdomen halkasındaki iki adet kahverengi leke bulunur.

Dağlık yöre Kafkaslarının tüm abdomen halkaları siyahtır.

Kıllarda gri renk baskındır. Erkeklerin thoraksları siyahtır.

Ari ırkları içinde en uzun dilli olanıdır.

Uzun dilleri sayesinde derin tüplü çiçeklerden de nektar toplayabilirler.

Dil uzunlukları 6.6 –

7.25 mm. dır. Ortalama

 

KARNIYOL ARISI ÖZELLİKLERİ

KARNIYOL ARISI ÖZELLİKLERİ

Vücut Yapısı : Büyük –ince uzun

Renk : Kahverengi-siyah

Dil Uzunluğu : 6,4-6,8

Çiftleşmiş Ana Ağırlığı : 205

Bal Verimi : İyi

Hırçınlık Eğilimi : uysal

Kışlama Yeteneği : Çok iyi

İlkbahar Gelişimi : Çok erken ve hızlı

Oğul verme eğilimi : Çok düşük

Yağma eğilimi : Az

Hastalıklara Dayanıklılık : Yavru hastalıklarına dayanıklı

Propolis : az

Ana arı yumurta verimi : 1500-2000

Gömeç Kapatma : çeşitli

Bal akışı koşulları : Özellikle mevsimin ilk yarısında, nisbeten fakir, tek ve çok çiçekten bal akışı

 

Adet Fiyatı: 60 tl

Anadolu Kraliçe Ana Arı Özellikleri

Anadolu arısı (Apis mellifera anatoliaca) Türkiye’dekiyaygın arı ırkıdır. Bu arı ırkı, kuzeydoğu ve güneydoğu bölgeleri hariç ülkenin orta kısımlarındaki yerli arı popülâsyonunu oluşturmaktadır. Bu arı ırkı  doğu arılarının bir dalı olarak sınıflandırılmıştır. Son zamanlarda yapılan genetik çalışmalar, bu bal arısı ırkının Doğu Avrupa arılarının bir dalı olduğunu doğrulamıştır. Renk, verim, morfolojik, fizyolojik ve davranış özellikleri bakımından büyük varyasyon gösteren Anadolu arısı, çeşitli bölgelere adapte olmuş birçok ekotipe sahiptir. Anadolu arı ırkının her ekotipi endemik çevresel koşullara sahip yaşam alanında farklı özellikler ortaya koymaktadır. Anadolu arı ırkınınyaygın ekotipleri Muğla arısı ve Orta Anadolu arısıdır. Anadolu arıları kirli sarı renkte ve küçük vücut yapısına sahiptir. İtalyan, Karniyol ve Kafkas arılarına oranla oldukça hırçın bir ırktır. Bu arı ırkı bazı çok iyi özelliklere de sahiptir. Nektar toplama, kışlama yeteneği ve oğul eğilimi yüksek fakat yağmacılık eğilimi düşüktür. Ayrıca kış döneminde az bal tüketen Anadolu bal arısı ırkı, uygun koşullarda hızlı gelişir. Besin durumuna bağlı olarak iyi larva besleme eğilimi Anadolu arısının önemli davranış özelliklerindendir. Bunlara ek olarak kovan içerisinde ilave petek örme ve propolisi fazla taşıyıp kullanma gibi arzu edilmeyen özelliklere sahiptir.

Adet Fiyatı: 60 tl

Italyan Kraliçe Ana Arı Özellikleri

Kökeni İtalya’nın Sicilya adasıdır. Kışları uzun süren, ılıman ve nemli geçen, nektar akımının iyi olduğu ve yazları kurak geçtiği yerlerde çok iyi sonuç vermektedir. İnce bir karın ve nispeten uzun bir dile sahip olup dil uzunluğu 6,3-6,6 mm’dir. Karın kitin rengi parlak olup sarı benekli bantlar bulunur. Kılları da sarımsı renkte olup bu durum erkek arılarda daha belirgindir. Genellikle uysaldırlar. İtalyan arısı, çoğalma yetenekleri yüksek olup, özellikle güçlü aileler ilkbahar başlarından sonbahara kadar çoğalmalarını sürdürürler. Oğul verme eğilimleri zayıftır. Güçlü koloniler halinde kışa girerler ve kışın fazla bal tüketirler. Hızlı petek örme yeteneğine sahiptirler. Az propolis taşırlar fakat yağmacılık ve kovanlarını şaşırma eğilimleri diğer ırklara göre fazladır.

Adet Fiyatı: 60 tl

Belfast Kraliçe Ana Arı Özellikleri

Belfast Ana Arı ( Belfast Arı Irkı): Belkfast arısı dünyanın en meşhur HİBRİD arılarından. Hibrid arıda farklı türlerden genetik özellikleri bilinen arılar kontrollü şartlarda ve yapay dölleme kullanılarak birleştirilir. Yani Karniyol, İtalyan ya da Kafkas gibi ayrı bir ırk değil. Bu cins birleştirmelerde melez azmanlığı denilen olay gerçekleşir ve ilk nesil analar kendi ana ve babalarından çok daha verimli olur. Bal verimi yüksek ,yavru atımı hızlı ve yön bulma konusunda oldukça başarılıdır

Görmüş olduğumuz gibi dünyaca  kabul gören arı ırkları; kafkas, karniyol, italyan, anadolu, kıbrıs,belfast,buckfast ve suriye  ırkı olarak adlandırılan arı ırkları mevcuttur.fakat belfast ve buckfast arı türü bir ırk değildir fakat daha sonra insanların aşılama yöntemiyle buldukları ırklardır yani bunlara hibrid ırkta denilebilir.

Adet Fiyatı: 60 tl

Damızlık F1 Ana Arı

Damızlık F1 Ana Arı

Kaliteli ve saf damızlık ana arılardan elde edilmektedir. Aslında melez Ana Arı da diyebiliriz.

Hastalıklara Karşı Dirençli

Üstün bal depolaması

Propolis Üretiminde ideal ırk

Arı sütü üretiminde Yüksek performans

Erken ilk baharda Gelişimi

Oğul eğilimin ortadan Kalkması

Amerikan ve Avrupa yavru çürüklüğüne karsı dirençli

Varroa Ya karsı dirençli

F1 ana arılar damızlık farklı arılar kullanılarak da üretimi yapılabilir.

Adet Fiyatı:120

Bu kategoride henüz ürün Yok.