Ari Yetistiriciligi

ARILARDA SONBAHAR BAKIMI

ARILARDA SONBAHAR BAKIMI

ARILARDA SONBAHAR BAKIMI
Arılarda sonbahar bakımı
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artık arılara olan irtibatımız minimum ‘a iniyor ve artık arıların yapacakları bir şey kalmıyor. Arıların kovan içi sıcaklıkları 14 C altına düştüğünde bir araya toplanarak kış salkımı adı verilen toplanma biçimini yaparak ısınırlar. Salkımın merkez tarafında sıcaklık 33 C ye kadar çıkabilmektedir. Arılar kendileri için gerekli olan ısıyı bal yiyerek sağlarlar. Ayrıca bu salkımın kesinlikle herhangi bir sarsıntıya uğramaması gereklidir. Yani kovana kışın yapılacak ufak bir sarsıntı arıların salkımdan düşmesi ve tekrar tutunamadıkları içinde ölürler. Kışın arılar soğuktan az etkilenmesi için  kovanlar yan yana getirilerek üstleri örtülmelidir. eğer çevrede propolis kaynakları yeterli düzeydeyse arılar giriş deliklerini kendileri daraltırlar. Kovanın giriş deliği sert ve soğuk esen rüzgarın aksi istikamette olmalıdır. Buna dikkat edilmediğinde arı kovan içerisinde ısıyı sağlamakta ciddi zorlanır.
Kovanların yerden yüksekliği 40-50 cm olmalıdır. Eğer kovanlar direk toprak üzerindeyse kış gelmeden bunların yer ile teması önlenerek altlarına nem almayacak bir malzemeyle izolesi sağlanmalıdır.
Kışlatma Çalışmaları
Kovanın üzerine kar yağması herhangi bir probleme yol açmaz. Bilakis kovan soğuğa karşı daha iyi korunur. Ama özellikle çok kar yağdığı günlerde kovan giriş deliklerinin kontrol edilerek açılması gerekir.
Kışın dışarıda kar olup havanın da güneşli olduğu günlerde arı girişine havalandırmayı kesmeyecek şekilde bir tahta parçası koyarak, güneş ışıklarının kovan içine girmesi engellenmelidir. Çünkü böyle havalarda güneş ışıklarını gören arılar kovan dışına çıkmaya teşebbüs ederler. Fakat dışarısı karlı olduğu için uçamayıp telef olurlar. Arıların dışarı çıkması engellenemiyorsa kara konup ölmemeleri için arılığın önüne, kül, saman, ot gibi şeyler yayılmalıdır. Eğer kışın arılarda gıda azlığı problemi çıkarsa güneşli bir günde şerbet yerine arı kekiyle beslemek gerekir. ?ûerbet kısa zamanda ekşiyeceğinden arıların ishal olmasına yol

Bir yanıt yazın